Oferta Drukuj

 

 Image


Laboratorium Higieny Pracy 

BADANIA AKREDYTOWANE

Środowisko pracy

 • hałas,
 • oświetlenie światłem elektrycznym,
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
 • drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • drgania działające na człowieka przez kończyny górne,
 • mikroklimat - środowisko termicznie umiarkowane,
 • mikroklimat - środowisko zimne,
 • mikroklimat - środowisko gorące,

Środowisko

 • hałas (instalacje / urządzenia)
 • hałas (pomieszczenia w budynkach)

 Środowisko pracy - powietrze

 • pobieranie próbek czynników chemicznych i pyłów,
 • stężenie pyłu - frakcja wdychalna,
 • stężenie pyłu - frakcja respirabilna,
 • zawartość krzemionki krystalicznej (kwarcu i krystobalitu) - frakcja respirabilna,
 • stężenie tlenków żelaza - frakcja wdychalna i respirabilna,
 • stężenie manganu - frakcja wdychalna i respirabilna,
 • stężenie tlenku cynku - frakcja wdychalna, 
 • stężenie miedzi - frakcja wdychalna,
 • stężenie tlenku węgla,
 • stężenie tlenku azotu,
 • stężenie ditlenku azotu,
 • stężenie chlorowodoru,
 • stężenie amoniaku,
 • stężenie związków chromu(IV),
 • stężenie olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna.

 

Zakres akredytacji AB 821  

 • oferujemy również szeroki zakres oznaczeń chemicznych nie objętych zakresem akredytacji Laboratorium Higieny Pracy

******************************************************************************

         
Laboratorium Pomiarów Środowiskowych,
Elektrycznych i Wentylacyjnych

 

 • badania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • dobór ochronników słuchu,
 • badania i pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badania krotności wymiany powietrza,
 • projektowanie i badania skuteczności ochrony odgromowej,
 • pomiary termowizyjne instalacji elektrycznych, rozdzielnic, urządzeń elektromagnetycznych bez angażowania obsługi,
 • pomiary termowizyjne budynków, dokładna ocena izolacji cieplnej przegród budowlanych po termomodernizacji ścian, stropów i dachów,
 • pomiary termowizyjne instalacji cieplnych i chłodniczych np. określanie miejsc wycieków lub zapowietrzeń w/w instalacji. 

Zmieniony ( 11.04.2019. )