Porównania międzylaboratoryjne - 2015 r. Drukuj

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

                                Uprzejmie informujemy, iż zamierzamy zorganizować porównania międzylaboratoryjne, których celem jest potwierdzenie biegłości w zakresie:

     -pobierania próbek pyłu (frakcji wdychalnej oraz frakcji respirabilnej), oznaczania stężeń tych czynników szkodliwych oraz oznaczania stężenia wolnej krystalicznej krzemionki w pobranym pyle.

                                Stężenie pyłów (frakcji wdychalnej oraz frakcji respirabilnej) oraz stężenie wolnej krystalicznej krzemionki zostanie oznaczone w próbkach pobranych przez Uczestników porównań międzylaboraloryjnych w siedzibie Organizatora.

                                       Każdy Uczestnik porównań międzylaboratoryjnych powinien przywieźć ze sobą wyposażenie pomiarowe (aspiratory, węże, głowice, filtry) do poboru pyłów  (frakcji wdychalnej oraz frakcji respirabilnej), próbkę ślepą oraz opcjonalnie dodatkowy zestaw do pobory pyłu do oznaczenia wolnej krystalicznej krzemionki. Pobór próbek odbędzie się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym zostanie rozprowadzony wcześniej przygotowany pył. Głowice pomiarowe będą zawieszone na specjalnym stelażu, możliwie najbliżej siebie. Pobór próbek będzie trwał aż do uzyskania naważki na filtrach  do poboru frakcji wdychalnej w przedziale od 2 do 5 mg( około 3 godziny).

       Wykonanie oznaczeń powinno się odbyć zgodnie z normami / procedurami badawczymi stosowanymi przez Uczestnika.

       Badania oraz ocena wyników zostaną wykonane w oparciu o normę: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności -  Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 

       Spotkanie Uczestników - 24.09.2015 r., godzina 8:30, w siedzibie Organizatora.

       Cena uczestnictwa :

     -550 PLN netto + 23% VAT ( w całym wyżej wymienionym zakresie)

     -450 PLN netto + 23% VAT (bez oznaczania WKK).

 

       W dziale DO POBRANIA znajduje się "Karta zgłoszenia uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych".

 

        Prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną lub fax'em swojego uczestnictwa do dnia 17.09.2015 r. W dniu porównań każdy Uczestnik otrzyma "Kartę badań" w której należy wpisać dane firmy, osobę wykonującą pobór próbek / analizę, stosowaną metodykę oraz wyniki oznaczeń wraz z niepewnością. W terminie do dnia 09.10.2015 r. należy odesłać do Organizatora wypełnioną „Kartę badań” drogą elektroniczną lub pocztową. Sprawozdanie z badań zostanie przesłane wszystkim Uczestnikom w terminie  do 30.10.2015 r.

       Opłatę za uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych należy przesłać na konto bankowe Organizatora:

      BZ WBK S.A. 1/O/Świętochłowice  numer 91109018120000000080015820  do dnia 23.09.2015 r.

      Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 Jakub Łubiński                   tel.: 32 750-59-57; 32 242-87-53

                                           email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Zmieniony ( 01.09.2015. )