Akty Prawne Drukuj

 Image

     Obowiązki pracodawcy:

Kodeks pracy ( art. 226 Kodeksu Pracy ) nakłada na każdego pracodawcę
obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
które wiąże się z wykonywaną pracą.

Zasady i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy reguluje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.  ( Dz.U.Nr. 33, poz. 166 ).


Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy określa
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r.
( Dz.U. 2018, poz.1286 ).

 

Zmieniony ( 11.04.2019. )