WITAMY !

 

Przedsiębiorstwo Badań Środowiska "SANUM" S.C.  prowadzi nieprzerwaną działalność od 1991 roku.

 Troska o utrzymanie marki i stabilna sytuacja firmy pozwoliła na zdobycie wielu stałych klientów, a dzięki systematycznemu poszerzaniu zakresu usług pozyskuje nowych i cieszy się ich zaufaniem.

W strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa Badań Środowiska "SANUM" S.C. funkcjonują dwa laboratoria , w których został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" :

- Laboratorium Higieny Pracy

- Laboratorium Pomiarów Środowiskowych , Elektrycznych i Wentylacyjnych

Laboratorium Higieny Pracy posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 821  udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten potwierdza, że Laboratorium spełnia  wymagania  normy     PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02.

Pracownicy Laboratorium Pomiarów Środowiskowych, Elektrycznych i Wentylacyjnych posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Posiadamy własne Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę             pomiarowo-badawczą.

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług opartą o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów , podnoszących swe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz sympozjach.

Kompetencje personelu są  potwierdzane poprzez uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych , organizowanych przez :

- Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

- IMP w Łodzi

- WSSE w Katowicach

Od 2010 r. jesteśmy organizatorem badań porównawczych

oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu badań i pomiarów

w środowisku pracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

 

 

Zmieniony ( 12.04.2021. )